• Forside
 • Bestillere [mega]
 • Kommuner
 • Administrationsaftale
 • ADHD, ADD mv.
  • ADHD, ADD mv.
  • Udredning
  • Undervisning
  • Rådgivning
  • Konsulentbistand
  • Back
 • Kørsel
  • Kørsel
  • Back
 • Stammen
  • Stammen
  • Udredning
  • Afprøvning
  • Undervisning
  • Back
 • Erhvervet hjerneskade
  • Erhvervet hjerneskade
  • Udredning
  • Undervisning
  • Rådgivning
  • Specialiseret neurorehabilitering
  • Øvrigt
  • Back
 • Kommunikation, tale og sproglige vanskeligheder
  • Kommunikation, tale og sproglige vanskeligheder
  • Udredning
  • Undervisning
  • Opfølgning
  • Back
 • Tale-, stemmevanskeligheder
  • Tale-, stemmevanskeligheder
  • Udredning
  • Undervisning
  • Rådgivning
  • Back
 • Kørsel - børn
  • Kørsel - børn
  • Back
 • Informations- og kommunikationsteknologi - børn
  • Informations- og kommunikationsteknologi
  • Udredning
  • Afprøvning
  • Indkøb
  • Instruktion/support/hotline
  • Undervisning
  • Opfølgning
  • Øvrigt
  • Back
 • Informations- og kommunikationsteknologi
  • Informations- og kommunikationsteknologi
  • Udredning
  • Afprøvning
  • Indkøb
  • Rådgivning
  • Opfølgning
  • Øvrigt
  • Instruktion/undervisning
  • Hotline/support
  • Back
 • Synsnedsættelse
  • Syn
  • Udredning
  • Afprøvning
  • Indkøb
  • Instruktion/undervisning/træning
  • Konsulentbistand
  • Rådgivning/vejledning
  • Opfølgning/hotline
  • Optikansøgning
  • Back
 • Medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelser - børn
  • Medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelser
  • Undersøgelse
  • Undervisning/vejledning
  • Opfølgning
  • Back
 • Hørenedsættelse
  • Hørelse
  • Udredning
  • Instruktion/undervisning
  • Rådgivning
  • Opfølgning/hotline
  • Øvrigt
  • Back
 • Sprog og udtale - børn
  • Sprog og udtale
  • Udredning
  • Undervisning
  • Back
 • Stammen - børn
  • Stammen - børn
  • Udredning
  • Undervisning
  • Afprøvning/test
  • Back
 • Synsnedsættelse - børn
  • Syn
  • Udredning
  • Undervisning
  • Afprøvning
  • Rådgivning og vejledning
  • Hotline
  • Optikansøgning
  • Back
 • Struktur, planlægning, hukommelse - børn m. hjerneskade, ADHD mv.
  • Struktur, planlægning, hukommelse - børn m. hjerneskade, ADHD mv.
  • Neuropsykologisk undersøgelse
  • Vejledning
  • Back
 • Ventetider
  • Ventetider
  • Syn
  • Hørelse
  • Erhvervet hjerneskade
  • Neurologiske lidelser
  • Stemme
  • Læse-/stavevanskeligheder
  • Medfødte hjerneskader (udviklingshæmning)
  • Sproglige vanskeligheder hos børn
  • ADHD/ADD
  • Stammen
  • Back
 • Hotline for borgere
  • Hotline
  • Back
 • Administrationsaftale vedr. hjælpemidler
  • Administrationsaftale vedr. hjælpemidler
  • Back
 • Udredning
  • Udredning
  • Back
 • Undervisning
  • Undervisning
  • Back
 • FAQ - tilbud på høreområdet
  • Om vores tilbud på høreområdet
  • Back
 • FAQ - tilbud på området for medfødt hjerneskade
  • Om vores tilbud for voksne med medfødt hjerneskade
  • Back
 • FAQ - tilbud på området syn børn
  • Om vores tilbud til børn med synsvanskeligheder
  • Back
 • FAQ - tilbud på område stemme
  • Om vores tilbud til voksne med stemmevanskeligheder
  • Back
 • Hvem kan få hjælp?
 • FAQ - tilbud på læse- og staveområdet voksne
  • Om vores tilbud til voksne med læse- og staveproblemer
  • Back
 • FAQ - tilbud til voksne med ADHD, ADD, Aspergers Syndrom
  • Om vores tilbud til voksne med ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v.
  • Back
 • FAQ - tilbud erhvervet hjerneskade
  • Om vores tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
  • Back
 • FAQ - tilbud på synsområdet voksne
  • Om vores tilbud til voksne med synsnedsættelser
  • Back
 • FAQ - tilbud på området børn med (ud)tale- eller sprogvanskeligheder
  • Om vores tilbud til børn med (ud)tale- eller sprogvanskeligheder
  • Back
 • FAQ - tilbud på området medfødt hjerneskade - børn
  • Om vores tilbud til børn med medfødt hjerneskade
  • Back
 • FAQ - tilbud på området teknologi
  • Om vores tilbud på teknologiområdet
  • Back
 • FAQ - tilbud på læse- og staveområdet børn
  • Om vores tilbud til børn med læse- og stavevanskeligheder
  • Back
 • Om træthed efter hjerneskade
  • Information om træthed efter hjerneskade
  • Back
 • Om dysartri
  • Information om dysartri - og idéer til at gøre samtalen lettere
  • Back
 • Om afasi
  • Information om afasi - og idéer til at gøre samtalen lettere
  • Back
 • Om stemmeproblemer
  • Information om stemmeproblemer - og gode råd om stemmehygiejne
  • Back
 • Om stammen og løbsk tale
  • Information om stammen og løbsk tale
  • Back
 • FAQ - tilbud på området stammen og løbsk tale
  • Om vores tilbud til voksne med stammen og/eller løbsk tale
  • Back
 • Om kognitive vanskeligheder
  • Information om kognitive vanskeligheder
  • Back
 • Sprog- og udtalevanskeligheder
  • Sprog- og udtalevanskeligheder
  • Udredning
  • Undervisning
  • Back
 • Leverings- og serviceaftale
  • Leverings- og serviceaftale
  • Back
 • FAQ - tilbud på området post-commotionelt syndrom
  • Om vores tilbud på området post-commotionelt syndrom (PCS)
  • Back

Hvad er proceduren?

Kommunikationscentret fremsender anbefaling om hjælpemidler til kommunen. Indenfor 1 måned efter modtagelse af ansøgning fra Kommunikationscentret træffer kommunen afgørelse om bevilling.

Mindre hjælpemidler udleveres umiddelbart til borgeren som udlån, der efterfølgende søges bevilget i kommunen.
Såfremt kommunen ikke mener, der er grundlag for at bevilge det udlånte hjælpemiddel, har Kommunikationscentret ansvaret for, at hjælpemidlet hjemtages fra borgeren. 

Større genbrugshjælpemidler anbefales og udleveres fra lager, når Kommunikationscentret har modtaget bevilling fra kommunen. Hjælpemidlet er gratis, men kan være behæftet med en reparationsudgift på max 6.162 kr. (2019-pris). Regning fremsendes efterfølgende. 
Skal et hjælpemiddel repareres sørger Kommunikationscentret for afhentning af hjælpemidlet i borgerens hjem og for udbringning til borgeren efter reparationen. Udgifter til transport af hjælpemidlet påhviler kommunen.

Reparation eller udskiftning af udleverede hjælpemidler op til 6.162 kr. iværksættes uden forudgående bevilling.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem, på siden om cookies og privatlivspolitik - klik her.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter